Grönt framtidshopp

Sex steg längs olika stigar med gemensam riktning mot en grön framtid vann Göteborg Energis stipendium för hållbara idéer. Språng satt i juryn.

Juryarbetet var en rolig och energigivande process tack vare uppfinningsrikedom och stora bredd bland bidragen. Svåra avväganden såklart – men på dagen för prisutdelning stod sex stipendiater på scenen som juryn tillsammans med göteborgarna röstat fram. Lösningar för vatten fritt från tungmetaller, ekologisk odling för unga, förbrukad militärtextil som blir fashion statements och annat viktigt och värdefullt.

Tack Svalna, Vägen ut!kooperativen, Atium, Vacation Domination, Spira Energy och Chalmers Solar Team för att ni knuffar världen i rätt riktning. Vi ser fram emot att följa er resa framåt.

Ett medskick från skönt tillbakalutade Vacation Domination, som kanske snarast rör den personliga hållbarheten:
”Relax, stay true, go fast and enjoy the future of yesterday. That’s good times.”