Ministermöte på sjöfartskonvent

Under Donsö Shipping Meet strömmar hela 10 000 människor in på redarön Donsö under tre dagar. Här görs miljardaffärer upp inom den globala sjöfartsbranschen: Språng åkte dit som ett filmteam.

Vi korsade ön mellan mässmontrar och enorma fartyg vid kaj som vanligen trafikerar världshaven, för att för Furetanks räkning intervjua internationella gäster från Kina till Kanada. Då familjerederiet har sänkt CO2-utsläppen från sina fartyg med mer än hälften och på så vis uppnått FN:s miljömål för sjöfarten 2050 redan nu, fick de celebert besök ombord.

Infrastrukturminister Andreas Carlson kom på studiebesök för att dela svensk sjöfarts utmaningar och så tankefrön till lösningar. Nedan finner du intervjun.

Läs allt om Furetanks miljöarbete i den hållbarhetsredovisning Språng har tagit fram och lär dig mer om den klimatbesparande Vingafartygsserien i broschyren vi gjort för Furetank.