Kontakt

Hur kan Språng Kommunikation hjälpa dig? Boka ett möte.

Amanda Termén
vd, kommunikationsstrateg
070-22 33 555
amanda@sprangkommunikation.se
Per Erséus
filmproducent
0707-69 96 27
per@sprangkommunikation.se
Språng Kommunikation AB
Läppstiftet vån 12
Lilla Bommen 1
41104 Göteborg