Kontakt
Hur kan Språng Kommunikation hjälpa dig? Boka ett möte.

Här når du oss

Språng Kommunikation AB
Kronhusgatan 11
41105 Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Termén
vd, kommunikationsstrateg
070 22 33 555
amanda@sprangkommunikation.se

 

 

 

 

 

 

 

Per Erséus
filmproducent
070 769 96 27
per@sprangkommunikation.se

Följ Språng i sociala kanaler