Om Språng

Språng Kommunikation AB är en kommunikationsbyrå i Göteborg. Vi är erfarna kommunikationskonsulter, utbildade journalister, professionella filmare, kreativa skribenter och certifierade projektledare.

Jag startade Språng för att göra det viktigaste och roligaste jag vet: hjälpa organisationer att knuffa hållbarhetsarbetet framåt genom att helt enkelt berätta om det. Äkta och kärnfull kommunikation ger en positiv spiral, där framstegen blir berättelser som sporrar till ytterligare framsteg.

Amanda Termén
grundare och vd

Det journalistiska hantverket är Språng Kommunikations kärna: storytelling som intresserar, engagerar och ger en sann bild av organisationers goda arbete. Med ett brett kontaktnät i Göteborgs näringsliv, medielandskap och hållbarhetskretsar har vi nycklarna till ökad synlighet i offentligheten. Vi jobbar med kunder inom stadsutveckling, bygg, cleantech, finans, forskning, IT och offentlighet.

Språng har gedigen journalistisk bakgrund av programlederi och näringslivsnyheter på TV4, teknologirapportering i Silicon Valley, ekonomi- och politikjournalistik på Göteborgs-Posten med mera. Vi har spetsutbildning i Europa- och innovationsjournalistik vid universitet i USA, Holland och Danmark.

Det är enkelt att anlita Språng. Våra effektiva arbetsmetoder ger kunden en smidig process och full kontroll över slutresultatet. Med vårt nätverk av proffsiga samarbetspartners löser vi kommunikationsuppdrag av många olika slag. Tillsammans hittar vi lösningarna som ger störst effekt för er.

Amanda Termén är strateg, projektledare och skribent: en flexibel konsult som utgår från era mål och resurser.

Per Erséus är filmproducent och kreatör som arbetar med ett brett spektrum av format inom stilla och rörlig bild.