Om Språng

Språng Kommunikation AB i Göteborg drivs av Amanda Termén: erfaren kommunikationsstrateg, utbildad journalist, kreativ skribent, uppskattad moderator och certifierad projektledare.


Jag startade Språng för att göra det viktigaste och roligaste jag vet: hjälpa organisationer att knuffa hållbarhetsarbetet framåt genom att helt enkelt berätta om det. Äkta och kärnfull kommunikation ger en positiv spiral, där framstegen blir berättelser som sporrar till ytterligare framsteg.

Amanda Termén

Det journalistiska hantverket är Språng Kommunikations kärna: storytelling som intresserar, engagerar och ger en sann bild av organisationers goda arbete. Med ett brett kontaktnät i Göteborgs näringsliv, medielandskap och hållbarhetskretsar håller vi i nycklarna till ökad synlighet i offentligheten. Språng jobbar med kunder inom stadsutveckling, sjöfart, cleantech, finans, forskning, hälsovård och offentlighet.

Det är enkelt att anlita Språng. Med effektiva arbetsmetoder får du som kund en smidig process och full kontroll över slutresultatet.

Amanda Termén har gedigen journalistisk bakgrund av programlederi och näringslivsnyheter på TV4, teknologirapportering i Silicon Valley, ekonomi- och politikjournalistik på Göteborgs-Posten med mera. Hon har spetsutbildningar i Europa- och innovationsjournalistik vid universitet i USA, Holland och Danmark.

Med ett nätverk av proffsiga samarbetspartners av utvalda formgivare, fotografer, filmare och webbyråer  löser Språng kommunikationsuppdrag av många olika slag. Tillsammans hittar vi lösningarna som ger störst effekt för er.