Hållbarhetskommunikation

Maxa effekten av ert hållbarhetsarbete genom att berätta om det. Så enkelt kan det faktiskt vara.

Många organisationer trappar upp hållbarhetsinsatserna i takt med insikten om att alla måste bidra. Färre hinner berätta om sina goda avtryck. Att kommunicera har många positiva effekter: ni visar kunderna att de handlar hållbart när de anlitar er. Ni stärker varumärket och skapar fler hållbara affärer. Ni väcker intern stolthet och lust att göra mer.

Språng Kommunikation har en bred syn på hållbarhet: miljö och klimat, hållbar konsumtion, kulturvärden och integration, hälsa, trygghet och medborgarinflytande. Oavsett vilka värden ni skapar så förmedlar vi dem till omvärlden i film, bild, text och form.

Grädden på moset i kommunikationen är pressbearbetning: låt era bästa historier nå världen via media. Vi har många års journalisterfarenhet och upparbetade kontakter på redaktionerna.

Språng har ett genuint intresse och en grundkompetens inom hållbarhet. Det gör vårt samarbete rappt och okomplicerat. Språng paketerar det vi gör på rätt sätt, till rätt målgrupp i ord och rörlig bild. Kommunikationen hjälper oss att ta nya kliv samtidigt som omvärlden ser att vi ligger i framkant. Vi märker att människor både i och utanför byggbranschen noterar våra initiativ.

Pia Sanger Schröder
Marknadschef Skanska Nya Hem Göteborg

Utvalda uppdrag