Hållbarhetsredovisning

Låt inte årets insatser för miljö och människor passera obemärkt förbi. Paketera dem snyggt och proffsigt.

En hållbarhetsredovisning sammanfattar nuläget i ert hållbarhetsarbete, vilka framsteg ni gjort under året och vart ni siktar framåt. Lagstiftningen kräver att större svenska företag gör en årlig hållbarhetsrapportering, men även mindre företag kan ha stor vinning av att systematiskt sammanfatta sina framsteg inom bland annat miljörelaterade och sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor samt bekämpning av korruption och mutor. 

Med Språng Kommunikation blir redovisningen något helt annat än en torr och pliktskyldig bilaga till årsredovisningen. Vi levandegör era insatser för hållbarhet med ett intresseväckande och engagerande berättande och en pigg grafisk form.

Vill ni stärka kundens förtroende för era gröna insatser, göra fler hållbara affärer, öka de anställdas motivation att bidra och skapa stor stolthet både internt och externt över det ni åstadkommer? Då är Språng rätt partner för att göra er hållbarhetsredovisning. 

Vår hållbarhetsredovisning blev fantastisk, välskriven med en snygg layout. Den har öppnat ögonen på många som ser oss i branschen: ’Wow, har ni gjort den här?’ Att vi som ett mindre familjeföretag gör en lika bra hållbarhetsrapport som många börsbolag visar vi upp med stolthet. Den är väldigt användbar när vi är ute och träffar kunder, beslutsfattare och finansiärer. De visar den gärna vidare och ger oss ännu större synlighet. Lars Höglund
vd Furetank

Utvalda uppdrag