Hållbarhetsredovisning som öppnar branschens ögon

Furetank HållbarhetsredovisningFuretank är ett rederi med fullt fokus på hållbarhet: de har utvecklat världens mest klimateffektiva fartyg i sin storleksklass och möjliggjort uppförandet av en biogasanläggning som säkerställer deras egen tillgång till förnybart bränsle.

Även om hållbarhetsrapportering inte krävs av Furetank ville de göra en hållbarhetsredovisning för att tydligt visa omvärlden att de har fokus inställt på ständiga förbättringar.

Språng Kommunikation kartlade årets främsta framsteg och formulerade om dem till engagerade nyheter. Istället för ett formellt och pliktskyldigt rapportformat utformade vi redovisningen som ett stilfullt magasin som känns lustfyllt att bläddra i. Intervjuer med medarbetare och externa partners ger ett mänskligt tilltal.

Årets höjdpunkter sammanfattades med snillrik grafik, för att highlighta de allra största framstegen. En personlig krönika av vd inledde med att kommentera omvärldsutvecklingen och Furetanks ambitioner. För att ge rapporten liv lade vi in länkar till filmer och nyhetsartiklar ur pressen, som länkar i webversionen och QR-koder i den tryckta broschyren.

Hela hållbarhetsspektrat täcktes in: klimat, havsmiljö, mänsklig hälsa, säkerhet, mångfald och antikorruption. Rapporten har bemötts positivt av Furetanks anställda, kunder och branschens beslutsfattare – och förhoppningsvis ger den till och med en liten konstruktiv spark i baken åt konkurrenterna….