Smart bostadskvarter får fler att välja cykeln

Om framtidens Göteborg ska bli hållbart samtidigt som befolkningen växer måste fler stadsbor välja fötterna och cykeln framför bilen. Men vems ansvar är det och hur får man det att hända?

Språng har anlitats för att kommunicera ut hållbarhetsarbetet i ett stort antal av Skanskas bostadsprojekt i Göteborg. I Studio 256 tar byggherren miljöambitionerna ett steg längre och hjälper bostadsköparna att inte bara bo utan också röra sig klimatsmart.

Vi lät inflyttare och projektutvecklare visa runt bland kvarterets smarta lösningar som förstärks av kontrastrik grafik.