Byggtomten som blev en lekplats

Språng Kommunikations senaste videoproduktion visar hur en trist byggtomt kan bli till glädje för hela kvarteret – redan innan bygget har startat.

Det är Skanska som tänker innovativt och bjuder in allmänheten att komma med idéer och önskemål till byggprojekt i sin egen omgivning. Kringboende kan gå in i en dialogportal på webben och lämna förslag i olika skeden när byggprojekt är öppna för påverkan.

Häng med på boll, boule, basket och bandy!