På Indiana Jones hemmakontor


 

Veckans härligaste filmlocation: Indiana Jones hemmakontor! Eller hade i alla fall kunnat vara hans.

… Men nu råkar det istället tillhöra Christian Thomas, mångårig globetrotter, grundare av Terra Nova Development och expert på resurs- och materialeffektivitet. Hans fasta övertygelse är att vi i Europa måste sluta loopen kring all den elektronik vi använder i våra dagliga liv. Många av metallerna i den är sällsynta, kräver alltmer energi att utvinna och återfinns främst i konfliktzoner där investeringar riskerar hamna i våldsamma händer.

Svaren på dilemmat är, som så ofta, att återvinna det vi redan tagit från jorden och konsumera det vi behöver men inte så mycket mer. Samt forska och utveckla nya återvinningsmetoder förstås! Det hoppas vi bidra till i EU-finansierade webutbildningen RecycleMyPhone. Där du alltså bland annat får se en härlig intervju med Frankrikes egen Indiana Jones…