Drönarfilm till havs


Solsken, skärgård och ett stort fartyg: då kommer drönarfoto verkligen till sin rätt. Här Furetanks fartyg Fure Vinga, globalt bäst i klimatklassen och en skönhet för ögat.

Vi på Språng gör en serie filmer och texter om de tekniska innovationer som gör Fure Vinga och hennes sju fartygssystrar energieffektiva och utsläppssnåla. Ambitionen är att knuffa utvecklingen i branschen framåt i en grön riktning och visa på Furetanks vision att vara ”Not a giant but a leader”.

En resa vi är stolta att följa med på.