Kampanj på vägen mot klimatneutral betong


 
Betong är ett av samhällets mest använda byggmaterial. Den stora utmaningen är att traditionell betong innehåller cement som ger stora koldioxidutsläpp vid framställningen. Thomas Betong har satt igång ett stort arbete för att få ut en klimatneutral betong på marknaden till 2030.

Att nå hållbarhet i betongbyggen kräver innovation från betongtillverkarna men också en vilja från kunderna att köpa de nya produkterna. För att öka intresset för sina klimatförbättrade alternativ anlitade man Språng Kommunikation.

Thomas Betong delar branschorganisationen Svensk Betongs målsättning att få fram en helt klimatneutral produkt till 2030. Klimatförbättrad betong är ett steg på vägen och paradprojektet man lyfte fram är Kungsbackas nya badhus där man sparat 900 ton CO2-utsläpp jämfört med traditionell betong: en story värd sin plats i media.

Språng Kommunikation tog fram en filmkampanj, text och bilder och kontaktade ett stort antal redaktioner, vilket resulterade i publiceringar i lokal-, branschpress och radio. Läs en artikel ur Hållbart byggande nedan.

Klimatförbättrad betong i Kungsbackas badhus