Filmkampanj om badhuset som sparade 900 ton koldioxid

Traditionell betong är en klimatproblematisk produkt. Thomas Betong har satt igång ett omfattande arbete för att få ut klimatneutral betong på marknaden till 2030 och Språng hjälpte dem sprida budskapet.

Att nå hållbarhet i betongbyggen kräver innovation från betongtillverkarna men också en vilja från kunderna att köpa de nya produkterna. För att öka intresset för sina klimatförbättrade alternativ anlitade man Språng Kommunikation.

Thomas Betong delar branschorganisationen Svensk Betongs målsättning att få fram en helt klimatneutral produkt till 2030. Klimatförbättrad betong är ett steg på vägen och paradprojektet man lyfte fram är Kungsbackas nya badhus där man sparat hela 900 ton CO2-utsläpp jämfört med traditionell betong.

Språng Kommunikation tog fram en filmkampanj, text och bilder och genomförde en pressbearbetning som resulterade i publiceringar i lokal-, branschpress och radio. Ovan ser du del 1 i filmkampanjen där Thomas Betong berättar hur de gjort besparingen möjlig.