Liquid Wind / Siemens Energy


Vad sägs om att fånga in industriella koldioxidutsläpp, göra vätgas av vatten och förnybar el och slå ihop dem till ett klimatneutralt bränsle?
Liquid Wind är ett visionärt Göteborgsföretag som planerar att producera så kallad e-metanol i global skala: för sjöfarten i första steget och all form av transport i förlängningen. Tillsammans med kända internationella partnerföretag ska man bygga fabriker över hela världen i en hisnande takt. Målet är 500 anläggningar år 2050.
Vi på Språng är glada att vara med och berätta om den resan. Här intervjuar vi investeraren och partnern Siemens Energy: ”Jag ser Liquid Wind som ett av de viktigaste och mest avancerade projekten inom elektrobränsle. Vi vill vara en aktiv part i den utvecklingen.”