Framtidens Göteborg från vision till verklighet


 
Språng håller scensamtal för byggkonsortier om stadsutveckling i den expansiva Göteborgsregionen.

Exempelvis Aspen Strand, som ska stärka Lerum som ett föredöme inom hållbar utveckling och Lindholmshamnen, det första området som byggs enligt Göteborgs Vision Älvstaden.

Uppdragen: att leda samtal med en samling byggaktörer med helikopterperspektiv på komplexa ämnen som hållbarhet, stadsbyggnad och innovation. I publiken finns många öron som är nyfikna på olika aspekter av områdena: arkitektonisk estetik, framtidssäkring mot översvämningar, ungas entré på bostadsmarknaden med mera.

Vi varvar deltagarnas inpass med filmer och bilder som ger publiken en levande helhetsbild av den framtid som väntar.