Moderatorns viktigaste uppgift – så ger vi det lilla extra

I Aktiespararnas kommentatorsstudio fick Amanda Termén besvara frågan vad som är moderatorns viktigaste uppgift. Se hennes svar i filmklippet ovan.

Här är ytterligare tre viktiga ambitioner som hon alltid tar med upp på scenen.

Bjuder in publiken.
Ett events egentliga huvudpersoner sitter inte på scenen. Åskådarna ska känna sig sedda och viktiga. Om de får chansen kommer de inte sällan med det mest minnesvärda inspelet. När de upplever sig inkluderade blir de också mer intresserade.

Är påläst och närvarande.
Med en bra research väcker moderatorn förtroende hos talarna, ställer de fördjupande följdfrågorna och knyter ihop ett meningsfullt sammanhang för publiken. Vanliga kommentarer från scendeltagarna är ”Det var en bra fråga” och ”Den frågan har jag aldrig fått förut”. Bästa betyget!

Leder med glimten i ögat.
Kunskap går hand i hand med underhållning. Det vi skrattar åt lägger vi på minnet, därför är humor och personlighet bland de viktigaste redskapen för en erfaren moderator. De får publiken att inte bara minnas eventet utan också berätta om det för andra.