Medborgardialogen gav både lekplats och nyhetsplats

I byggbranschen betraktas kringboendes åsikter ofta som ett hot som kan sinka utvecklingen av en plats. Skanska vänder på perspektivet och ser dialog som en tillgång som låter invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i.

Språng Kommunikation har haft uppdraget att låta dialogsatsningen och andra hållbarhetsinitiativ hos Skanska i Göteborg nå allmänhetens kännedom genom filmer, bilder, nyhetstexter för egna kanaler och pressbearbetning.

Nedan kan du läsa en publicering i branschmagasinet Fastighetstidningen där vi sätter människan i centrum och berättar historien om hur en asfaltplätt i väntan på byggstart blev till lekplats för invånarna i Tolered, Göteborg.

http://fastighetstidningen.se/skanska-bjuder-in-till-medborgardialog/