Jordgubbar mot översvämning i framtidens klimat

Hur kan jordgubbar och tomater förhindra översvämning vid älvens strand? Genom en kombination av teknisk innovation och granngemenskap.

I ett kvarter i Lindholmshamnen får de boende en extra grönskande gård för odling och samvaro. Det blir möjligt tack vare ett innovativt dagvattensystem som fångar upp regnvatten, renar det och framtidssäkrar kvarteret mot stormar och skyfall.

Vi gjorde ett trivsamt socialt medieklipp med människorna i centrum. Och en liten jordgubbe.