Almedalsmagasinet: mobilfilm & innehållsstrategi

Som del i uppdraget att lägga upp en social mediestrategi genomförde Språng en videoutbildning för textilföretaget Almedalsmagasinets medarbetare. Så här fin blev deras första egna film.

Språng Kommunikation tog fram ett antal format för filmserier som tilltalar Almedalsmagasinets målgrupp, så enkla att producera att medarbetarna själva kan skapa dem i sina mobiltelefoner.

Under en heldag fick personalen lära sig filma, redigera, publicera och själva stå inför kameran under handledning av Språng. Klippen gavs högre kvalitet med anpassade textskyltar, intro och outro av rörliga bilder och musik som Språng skapat.

Ovan ser du Almedalsmagasinets första egna film, där en leverantör visar vilka nyheter som kommer in i butiken under säsongen.