Framtidsbilderna som bryter normer i staden

Har du funderat på vem som får plats i de tjusiga visionerna av planerade byggnader och kvarter? Ofta är bilderna stereotypa, med samma sorts människor som gör samma saker.

Det vill Lindholmen Science Park AB, RISE, Skanska, White Arkitekter och Chalmers ändra på genom forskningsprojektet Normviz. Om fler får ta plats i bilden kommer nämligen fler att känna sig välkomna i staden – som också kan byggas med olika gruppers behov i åtanke.

Bra grej tycker vi på Språng som fick uppdraget att göra en film om Normviz. Då visionsbilderna är filmens fokus fick de en inramning som sätter dem i blickfånget. Ett musikstycke som sticker ut sätter tonen för huvudbudskapet: dags att bryta invanda normer.