Design för Samhällsnytta: en utbildning i filmformat

När nya stadsmiljöer utvecklas kan de bidra med mer än byggnader och infrastruktur. De kan exempelvis stimulera gemenskap, trygghet och ekonomisk tillväxt – om de byggs på rätt sätt.

Skanska har utvecklat Design för Samhällsnytta, en arbetsmodell som ska göra sociala värden till en självklar del i varje stadsutvecklingsprojekt.

För att ge modellen större genomslag, förklara vad den innebär och visa hur det konkret går till gjorde Språng en utbildningsfilm där Skanskas egna experter förklarar.