Energirevolution i hotellet med Climate Machines

Språng har uppdraget att hjälpa Climate Machines att visa hur de tar fastigheter in i en fossilfri energiframtid – idag.

Ett win-win sätt att visa nyttan av en innovation är att låta kunderna berätta om positiva effekter. På så vis lyfts även deras hållbarhetsinsatser fram i ett välförtjänt strålkastarsken.

Språng gör en filmserie där fastighetsägare över hela Sverige bjuder in bakom kulisserna för ett snack om energi. Välkommen på rundvisning i Arenahotellet i Uppsala där klimatavtrycket minskat drastiskt.