Business Region Göteborg: globala mål och lokal drivkraft


Foto: Björn Granat, Coompanion

När globala hållbarhetsmål guidar lokala drivkrafter kan stora saker hända.

Amanda Termén modererade Business Region Göteborgs final för projektet Stadslandet som stimulerar grön tillväxt från gräsrötterna i Göteborgs nordöstra delar.

Med många starka berättelser om hur innovation, hållbarhet och lokalsamhälle möts blir det extra roligt att sy ihop den röda (gröna) tråden på scenen, men också en utmaning att guida mellan ett stort antal temaområden och vittnesmål från olika delar av projektet.

”Tack för en strålande insats på vår slutkonferens! Amanda lyckades hålla samman dagen och dess innehåll professionellt, personligt och innehållsligt klockrent.”
Dan Melander
Projektledare Stadslandet