Filmproduktion

Video är mediet med starkast genomslagskraft på internet. Utnyttja den kraften.

Språng Kommunikation gör filmer, kortklipp och videokampanjer i många olika format för sociala medier, hemsidor och presentationer.

Med tio års erfarenhet som reporter, fotograf och redigerare på TV4 samt utbildare och föreläsare inom videokommunikation lägger Språng den kompletta videostrategin. Som producent, manusförfattare, filmare och redigerare producerar vi film i en självständig och smidig process som kräver en liten insats av kunden men ger stor kontroll över slutresultatet. Dessutom får ni en strategi för spridning av filmerna så att satsningen ger maximal effekt.

Vill ni själva göra filmer för sociala medier? Språng lär er att filma och klippa med mobilen, föreslår videokampanjer som intresserar er målgrupp och tar fram ett grafikpaket som gör era filmer snygga och proffsiga.

 

Kören Rabalder: En musikalisk tidsresa

Sceniska kören Rabalder öppnar portarna till en försvunnen värld. Föreställningen ges i Göteborgs Remfabrik, en unik miljö där tiden stått stilla i fyrtio år.

Språng Kommunikation producerade hela PR-kampanjen och den hemlighetsfulla videotrailern för showen, som sålde ut samtliga föreställningar. Trailern är en viskande, spännande film som ger röst åt fabriksarbetarnas längtan tillbaka till en svunnen tid. Den leker med kontrasten mellan dagens stillhet och dåtidens ljudliga mekanik i de vackra fabriksmiljöerna.

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.

Molekylverkstan: Du kan programmera framtiden

Sverige behöver ingenjörer, framtiden behöver programmerare och barn behöver aktuell kunskap. Science centret Molekylverkstan i Stenungsund såg behoven och startade kurser i programmering för barn.

Språng Kommunikation fick i uppdrag att göra en film, men föreslog dessutom en social mediekampanj i fyra delar och en strategi för maximal spridning av klippen. Vi valde att betona barnens möjlighet att påverka sin egen och andras framtid. Sci-fi-inspirerad grafik, ljud och bildeffekter signalerar lekfull teknik och innovation.

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.

Kvarteret som byggs för aktiva barn

I Tölö Trädgårdar, Kungsbacka, har ett bostadsområde utformats för att sätta de boende i rörelse och stimulera möten och gemenskap. För Språng blev filmen om invigningen en utmaning.

Uppdraget var: gör en film om en insats som riktar sig till barn, på ett evenemang fullt av barn, men utan att visa några barnansikten i bild. Vad gör man då som filmare?

Då slår man på kreativiteten och använder oanade vinklar, experimenterar med skärpan och söker upp de små, små rörelserna som säger något större. Om resultatet blev lyckat - vad säger du själv när du ser filmen?

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.