Filmproduktion

Film är mediet med starkast genomslagskraft på internet. Utnyttja den kraften.

Språng Kommunikation gör filmer, kortklipp och filmkampanjer i många olika format för sociala medier, hemsidor och presentationer. Per Erséus är vår filmspecialist med många års erfarenhet som reporter, fotograf och redigerare från bland annat TV4.

Språng lägger den kompletta filmstrategin. Som producenter, manusförfattare, filmare och redigerare producerar vi film i en självständig och smidig process som kräver en liten insats av kunden men ger stor kontroll över slutresultatet. Dessutom får ni en strategi för spridning av filmerna så att satsningen ger maximal effekt.

Vill ni själva göra filmer för sociala medier? Språng utbildar och föreläser om film för webben. Vi lär er att filma och klippa med mobilen, föreslår kampanjkoncept som intresserar er målgrupp och tar fram grafikpaket som gör era filmer snygga och proffsiga.

 

Kören Rabalder: En musikalisk tidsresa

Sceniska kören Rabalder öppnar portarna till en försvunnen värld. Föreställningen ges i Göteborgs Remfabrik, en unik miljö där tiden stått stilla i fyrtio år.

Språng Kommunikation producerade hela PR-kampanjen och den hemlighetsfulla videotrailern för showen, som sålde ut samtliga föreställningar. Trailern är en viskande, spännande film som ger röst åt fabriksarbetarnas längtan tillbaka till en svunnen tid. Den leker med kontrasten mellan dagens stillhet och dåtidens ljudliga mekanik i de vackra fabriksmiljöerna.

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.

Energy Machines: Hållbar energi - internationell spets

Hos Stockholmsmässan har Energy Machines byggt ett energisystem som cirkulerar och återanvänder energi inom byggnaden istället för att köpa in värme och kyla: en lösning som gör alla till vinnare.

Språng har uppdraget att hjälpa Energy Machines att visa hur de tar företag in i en fossilfri energiframtid - idag. Ett effektivt sätt är att låta kunderna själva visa hur det går till. Språng gör en filmkampanj där stora fastighetsägare runt om i landet bjuder in bakom kulisserna.

För Stockholmsmässan är den nya installationen en viktig pusselbit i att locka internationella evenemang, som ställer allt högre krav på att mässanläggningen ska vara hållbar ur många aspekter. Fastighetschefen Leif Dahllöf ställer sig bara frågande till en enda sak: varför gör inte fler likadant?

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.

Molekylverkstan: Du kan programmera framtiden

Sverige behöver ingenjörer, framtiden behöver programmerare och barn behöver aktuell kunskap. Science centret Molekylverkstan i Stenungsund såg behoven och startade kurser i programmering för barn.

Språng Kommunikation fick i uppdrag att göra en film, men föreslog dessutom en social mediekampanj i fyra delar och en strategi för maximal spridning av klippen. Vi valde att betona barnens möjlighet att påverka sin egen och andras framtid. Sci-fi-inspirerad grafik, ljud och bildeffekter signalerar lekfull teknik och innovation.

Ser filmen suddig ut? Klicka på kugghjulet nere till höger i filmrutan för att visa den i högsta kvalitet.