Sluteldat för Sydafrikas kråkor

Hur en svensk motor kan revolutionera den sydafrikanska metallindustrin i en hållbar riktning var ett intressant samtal på Aktiedagen i Jönköping.

Jag mötte Gunnar Larsson på Ripasso Energy AB​ vars sterlingmotor kan utvinna elektricitet ur värme från vilken källa som helst. Exempelvis solen eller de industriella restgaser som idag eldas ut i atmosfären för kråkorna som eventuellt flyger förbi. I Afrika. Men det kan det alltså bli ändring på.

Jag har intervjuat det här bolaget hos Aktiespararna flera gånger och följer med spänning vad de kan uträtta framöver.