Det nya industriella undret

”Det här kan bli det nya industriella undret” säger svenska innovationsbolag om det globala skiftet till förnyelsebar energi.

I en klimatpanel hos Aktiespararna ledd av Amanda Termén tog vi upp de stora frågorna om klimatet, viktiga vägval inom finansiering och några sköna skratt på kuppen.

Tack för goda argument och starka känslor Martin Edlund på Minesto som tar vågkraft ur tidvattenströmmar, Sven Ljungberg på Swedish Stirling som utvinner energi ur industriella avgaser och Olle Olsson på Absolicon som gör storskaliga solfångare. Ni är en del av den nya framtid vi behöver.