Språng får större närvaro på scenen

En kul utveckling! Vi steppar upp scennärvaron när Amanda tar fler uppdrag som moderator och scenintervjuare. Numera kan man anlita oss för moderatorstjänster självklart direkt från Språng Kommunikation, läs mer här, men också via talarförmedlingen Skillspartner. De har många kända […]

Föreläsning om hållbarhet och kommunikation

Idag föreläser Amanda Termén om det vi brinner för och jobbar med varje dag – hållbarhetskommunikation. Det är NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv som bjudit in, tack för det! 80 deltagare är anmälda från näringslivet i Göteborg och övriga Sverige, […]

Fossilfri energi från sol och berg

Vi är stolta att arbeta med Energy Machines som hjälper fastighetsägare att gå mot fossilfria och självförsörjande energisystem – jo, det är sant. Det går. Här har vi gjort en film om köpcentret Frölunda Torg där Energy Machines kopplar samman […]